ATB 1

ATB 1 : introductie tweedaagse

Maak tijdens ATB 1, de introductie tweedaagse, kennis met het doel en de uitgangspunten van ATB.
Je leert de manier van werken kennen, die zo kenmerkend is voor deze methode. Hoe integreer je  de basiselementen ervan, in de oefeningen?

Onderstaande thema’s worden tijdens deze introductie tweedaagse ATB 1 verkend:

Aandacht en concentratie

“Houd je aandacht erbij… ! “.
Dat is gemakkelijk gezegd, maar hoe doe je dat? Wat is dat precies: aandacht? En hoe houd je die ‘erbij’? Wij geven graag aandacht aan deze vragen over aandacht…

Tijdens deze introductie tweedaagse onderzoeken we met behulp van gerichte oefeningen de aard van aandacht. Je verkent aandacht met alle zintuigen  en ervaart het in je lichaam als  lichamelijke sensatie. De ene keer juist door in beweging te komen en dan weer door de verstilling op te zoeken. Soms door de aandacht bewust te sturen, gericht en gefocust, en soms door het spreiden van de aandacht. 

ATB Aandacht en concentratie
ATB bodyfelt sense introductie tweedaagse

De verschillende ‘lagen van ons zijn’

ATB maakt gebruik van ‘body-felt sense‘ als een persoonlijk ijkpunt om je te helpen bij het ontwikkelen van ontspannen aandacht, zelfkennis en zelfregulatie. Dit lichamelijk ervaren wordt gekoppeld aan een theoretische kader. Een kader waarin de gelaagdheid van ons ‘zijn‘ uiteen gezet wordt. Tijdens de oefeningen kom je met elk van die lagen in contact, zodat je deze leert kennen en het onderscheid tussen de verschillende lagen helder wordt.

De adem

Adembewustzijn is essentieel voor zowel zelfbewustzijn als zelfregulatie. De eerste stap op weg naar meer adembewustzijn, is het vergroten van het vermogen om naar de adem te luisteren. Naast het ontwikkelen van dit luistervermogen, bieden wij ook oefeningen aan om de natuurlijke ademstroom vrij maken. Tijdens het verkennen van de adem is het van belang dat er op geen enkele manier  ‘spanning’ of stressvolle gewoonten gecreëerd worden. Het gaat juist om ontspanning in het ademen, zodat de natuurlijke adembeweging weer vrij komt. Een diepere bewustwording van de adem, heeft direct effect op andere delen van ons ‘zijn’.

ATB 1 introductie tweedaagse adem
ATB 1 introductie tweedaagse sensory awareness

Sensory Awareness

Sensory Awareness nodigt uit de zintuigen te openen, deze te verfijnen, en om te kunnen waarnemen wat voor een effect ieder zintuig op de verschillende delen van ons ‘zijn’ heeft. Het zet een leerproces in gang om aandacht te schenken aan je lichaamssensaties  én ernaar te luisteren. Het ervaren en (her)kennen van de verschillende lichaamssensaties, helpt ons om beter te begrijpen wat er in onszelf gebeurt.

Ontspanning

Het vermogen om te ontspannen wordt verkend en vergroot. Ontspanning gaat verder dan alleen fysieke ontspanning. Naast fysieke ontspanning betreden we bewust het gebied van emotionele en mentale ontspanning.

ATB 1 Introductie tweedaagse thema ontspanning

 ontspanning
ATB 1 introductie tweedaagse adem Balancerende borden

‘Balancerende’ borden

Werken met ‘Stokken en Borden’, geeft je de gelegenheid tot introspectie en zelfonderzoek. Terwijl je het bord in balans wilt houden op de stok, ervaar je zowel het richten van de aandacht, als het verdelen van je aandacht tussen wat er binnenin je nodig is en wat de omgeving van je vraagt. Je wordt je bewust van de relatie tussen je binnen- en buitenwereld. (zie gallerie)

Deze elementen komen aan bod tijdens de introductie tweedaags ATB 1

Kinderen over ATB

“Het maakt het fysieke lichaam veel echter en je ontdekt dingen over jezelf.”

 

“Het maakte me bewuster van alles om me heen en het maakte me veel opener. Als ik nu nerveus word, of boos, kom ik altijd weer op adem om af te koelen.”

“Je kunt het onbewust gebruiken, voor balans en coördinatie.”