ATB 1

ATB 1 : een tweedaagse introductie training

Tijdens deze introductie tweedaagse leer je de specifieke manier van werken kennen, die kenmerkend is voor ATB. Je maakt kennis met de basiselementen van deze manier van werken, het doel en de uitgangspunten en hoe deze in de oefeningen verweven zijn. 

Onderstaande thema’s worden verkend:

Aandacht en concentratie

Het wordt altijd zo makkelijk gezegd: “Houd je aandacht erbij… “, maar wat is aandacht? En hoe houd je die ‘erbij’? Vragen die vaak te weinig aandacht krijgen.

Tijdens deze introductie tweedaagse onderzoeken we met behulp van gerichte oefeningen de aard van aandacht. Je verkent aandacht met alle zintuigen en ervaart het met je hele lichaam! Door in beweging te komen, of door verstilling. Soms door de aandacht bewust te sturen, gericht en gefocust, en soms juist door het spreiden van de aandacht. 

ATB Aandacht en concentratie
ATB verschillende lagen van ons zijn

De verschillende ‘lagen van ons zijn’

ATB maakt gebruik van ‘body-felt sense’ als een persoonlijk eikpunt om je te helpen bij het ontwikkelen van ontspannen aandacht, concentratie, zelfkennis en zelfregulatie. Dit lichamelijk ervaren wordt gekoppeld aan een theoretische kader. Een kader waarin de gelaagdheid van ons ‘zijn’ uiteen gezet wordt. Tijdens een praktische verkenning kom je met elk van die lagen in contact, zodat je deze leert kennen en er een helder onderscheid ontstaat tussen de verschillende lagen.

De adem

Adembewustzijn is essentieel voor zowel zelfbewustzijn als zelfregulatie. De eerste stap op weg naar meer adem bewustzijn, is het vergroten van het vermogen om naar de adem te luisteren. Naast het werken aan de ontwikkeling van dit luistervermogen, bieden wij ook oefeningen aan die de natuurlijke ademstroom vrij maken. Tijdens het verkennen van de adem is het van belang, dat er op geen enkele manier een inspanning wordt geleverd of stressvolle gewoonten gecreërd worden. Het vrij maken van de natuurlijke adembeweging en een diepere bewustwording van de adem, heeft direct effect op andere delen van ons ‘zijn’.

ATB de adem
ATB sensory awareness

Sensory Awareness

Sensory Awareness nodigt uit de zintuigen te openen, deze te verfijnen, en om te kunnen waarnemen wat voor een effect ieder zintuig op de verschillende delen van ons ‘zijn’ heeft. Het zet een leerproces in gang om aandacht te schenken aan én te luisteren naar je lichaamssensaties. Het ervaren en (her)kennen van de verschillende lichaamssensaties, helpt ons om beter te begrijpen wat er in onszelf gebeurt.

Ontspanning

Het vermogen te ontspannen wordt verkend en vergroot. Ontspanning gaat verder dan alleen fysieke ontspanning. Naast fysieke ontspanning betreden we bewust het gebied van emotionele en mentale ontspanning.

ATB ontspanning
ATB Balancerende borden

‘Balancerende’ borden

Werken met ‘Stokken en Borden’, geeft je de gelegenheid tot introspectie en zelfonderzoek. Terwijl je het bord in balans wilt houden op de stok, ervaar je zowel het richten van de aandacht, als het verdelen van je aandacht tussen wat er binnenin je nodig is en wat de omgeving van je vraagt. Je wordt je bewust van de relatie tussen je binnen- en buitenwereld.

Kinderen over ATB

“Het maakt het fysieke lichaam veel echter en je ontdekt dingen over jezelf.”

 

“Het maakte me bewuster van alles om me heen en het maakte me veel opener. Als ik nu nerveus word, of boos, kom ik altijd weer op adem om af te koelen.”

“Je kunt het onbewust gebruiken, voor balans en coördinatie.”