Awareness through the bodyawareness through the body

ATB bijscholing : Ademspel

Een dag waarop we vooral spelen met de ademhaling!
Hoe kun je kinderen op een 'luchtige' manier bewust maken van de ademhaling?

Een ervaringsgerichte dag waarin je met behulp van speelse en rustige ATB oefeningen op zoek gaat naar de essentie van het ademhalen. Oefeningen waarin je het natuurlijke verloop van de adem observeert, maar ook oefeningen om de adem op een ontspannen manier te sturen.

 

Awareness Through the Body ademspel bijscholing ademen

 

Vertrouwd raken met het begrip 'ademen' is in aanvang (vanaf vier tot en met zes jaar) niets anders dan spelen met de adem. Door op een speelse manier gebruik te maken van je adem volgt er bewustwording wat in – en uitademen eigenlijk is. De woorden inademen en uitademen, zeggen jonge kinderen niets. Totdat ze aan den lijve gaan ervaren wát ademen is. Naarmate de kinderen ouder worden kan er steeds meer verdieping en bewustwording over het ademen plaatsvinden. Langzaam groeien ze toe naar (meer) meesterschap. Naast de adem heeft ontspanning een belangrijke plek in de training.

Doelgroep

Mensen die beroepsmatig (óf privé) met kinderen werken. 
Ervaring met ATB is niet nodig, het is zelfs een leuke kennismaking!

De oefeningen zijn gericht op leeftijdsgroepen, variërend van 4 tot 18 jaar. Vaak is het echter zo dat oefeningen voor jongere kinderen óók met oudere kinderen gedaan kunnen worden, omdat het werkt aan de opbouw van bewustwording van de ademhaling. Dat geldt uiteraard niet andersom.

 

Awarenss Through the Body ademmeter ademhalen

Trainer: Karin van der Plas
Datum Baarn: 28

9 maart 10.00 tot 16.30
Prijs: € 95,- (bedrijfstarief € 135,-) inclusief BTW, thee en koffie en EXCLUSIEF lunch ( er staat wel een pan soep! )