Doel, sub-doel, uitgangspunten

.

Doel

Awareness Through the Body beoogt gereedschappen aan te reiken om het bewustzijn te vergroten, de gelaagdheid van het ‘zijn’ te onderzoeken, het innerlijke zelf en uiteindelijk de psychic being (de ziel in zijn evolutie) te ontdekken. Ook willen we ieder individu tools aanreiken om de zintuigen te verfijnen en deze te verinnerlijken. En de mogelijkheid bieden om zich meer bewust te worden van de eigen waarneming, met zo weinig mogelijk inmenging van buitenaf.

Gebruik makend van je zintuigen op een meer complete wijze, vrij van oordelen en vooringenomen ideeën, zijn mensen beter in staat

Doel en principes ATB

met eigen denken en emoties om te gaan, hun eigen leven richting te geven en hun eigen ‘gebruiksaanwijzing’ te schrijven.
In onze ogen is het verkennen en ontdekken van het lichaam de manier om dit hoge doel te bereiken. Via het lichaam wordt het bewustzijn gewekt van het hele ‘wezen’ en van alle delen die het vormen.

Het doel en uitgangspunten Awareness through the body

Uitgangspunten van het werk

 • Bewustwording van de gelaagdheid van ons ‘zijn’ en de onderlinge samenhang.
 • Zowel lesgeven als leren is altijd een dialoog.
 • Alles is een gelegenheid om bewustzijn te vergroten.
 • Ben in het moment, zonder iets als vanzelfsprekend te beschouwen.
 • Neem, geef en verwacht gepaste mate van verantwoordelijkheid.
 • Ontdek je eigen tempo en innerlijke patronen.
 • Bewustwording van je innerlijke ruimte en die buiten je tegelijkertijd.
 • Je eigen ‘subjective sensory landmarks’ vinden en herkennen.

Sub-doelen

 • Gewaarworden van de ‘waarnemerspositie’ en deze positie ontwikkelen en verfijnen.
 • De capaciteit ontwikkelen je gewaar te worden van de verschillende lagen van bewustzijn.
 • Het vermogen vergroten van het gewaarworden van je binnen en buitenwereld.
 • Bewustzijn ontwikkelen over de interactie tussen de verschillende facetten van het ‘zijn’.
 • Inzicht vergroten van eigen functioneren. Leren kennen en accepteren van je eigen grenzen en die van anderen.
 • Sensitiviteit en bewustwording ontwikkelen over je eigen timing en tempo én dat van anderen (in relatie tot begrippen als respect, verantwoordelijkheid, vertrouwen, zelfvertrouwen, geduld en zorgzaamheid).
 • Verbeteren van concentratie, focus en vergroten van de capaciteit om aanwezig te zijn.
 • Het vermogen ontwikkelen om aandachtig te kunnen ‘luisteren’ naar betekenis en inhoud (essentie).
 • Bewustzijn ontwikkelen van je fysieke structuur en zijn interactie met de zwaartekracht, om zo in staat te zijn effectiever met jezelf om te gaan.
 • Verfijning van de zintuigen en verinnerlijken ervan. Het ontwikkelen van het ‘bewegingsgevoel’.
 • Ontwikkelen van “subjective sensory landmarks”.
 • Leren onderzoeken van emoties, deze te begrijpen en beheren.
 • Bewustwording van adempatronen en het effect ervan op de verschillende aspecten van ons ‘zijn’.
 • Vergroten van flexibiliteit en aanpassingsvermogen.
 • Ontwikkelen van coöperatieve vaardigheden.
  (1) Met sensorische oriëntatiepunten bedoelen we persoonlijke herinneringen aan sensaties die je op de verschillende vlakken van het ‘zijn’ ervaren hebt, en ook sensaties die je ervaart in de verschillende staten van bewustzijn.

Kinderen over ATB

“Het maakt het fysieke lichaam veel echter en je ontdekt dingen over jezelf.”

 

“Het maakte me bewuster van alles om me heen en het maakte me veel opener. Als ik nu nerveus word, of boos, kom ik altijd weer op adem om af te koelen.”

“Je kunt het onbewust gebruiken, voor balans en coördinatie.”