Doel, sub-doel, uitgangspunten

.

Doel: zelfregulatie en zelfbewustzijn

Awareness Through the Body beoogt gereedschappen aan te reiken om het bewustzijn te vergroten, de gelaagdheid van het ‘zijn’ te onderzoeken, het innerlijke zelf en uiteindelijk de psychic being (de ziel in zijn evolutie) te ontdekken.

Je krijgt tools aangereikt om de zintuigen te verfijnen en deze te verinnerlijken. Tools om je eigen waarneming te verdiepen, met zo weinig mogelijk inmenging van buitenaf. Door op een meer volledige manier gebruik te maken van je zintuigen, vrij van oordelen en vooringenomen ideeën, ben je  beter in staat met eigen denken en emoties om te gaan. Schrijf je eigen ‘gebruiksaanwijzing’ en geef richting aan je eigen leven!

Doel en principes ATB
Het doel en uitgangspunten Awareness through the body

Het eigen lichaam!

Het verkennen en ontdekken van je eigen lichaam is in onze ogen de manier om dit hoge doel te bereiken. Via het lichaam wordt het bewustzijn gewekt van het hele ‘wezen’: van alle delen waardoor het gevormd wordt.

Onderstaande uitgangspunten ondersteunen dit.

Uitgangspunten

– Bewustwording van de gelaagdheid van ons ‘zijn’ en de onderlinge samenhang.
– Zowel lesgeven als leren is altijd een dialoog.
– Alles is een gelegenheid om bewustzijn te vergroten.
– Ben in het moment, zonder iets als vanzelfsprekend te beschouwen.
– Neem, geef en verwacht gepaste mate van verantwoordelijkheid.
– Ontdek je eigen tempo en innerlijke patronen.
– Bewustwording van je innerlijke ruimte en die buiten je tegelijkertijd.
– Je eigen ‘subjective sensory landmarks’ vinden en herkennen.

Sub-doelen

– Gewaarworden van de ‘waarnemerspositie’ en deze positie ontwikkelen en verfijnen.
– De capaciteit ontwikkelen je gewaar te worden van de verschillende lagen van bewustzijn
– Het vermogen vergroten van het gewaarworden van je binnen en buitenwereld.
– Bewustzijn ontwikkelen over de interactie tussen de verschillende facetten van het ‘zijn’.
– Inzicht vergroten van eigen functioneren. Leren kennen en accepteren van je eigen grenzen en die van anderen.
Sensitiviteit en bewustwording ontwikkelen over je eigen timing en tempo én dat van anderen (in relatie tot begrippen als respect, verantwoordelijkheid, vertrouwen, zelfvertrouwen, geduld en zorgzaamheid).
Verbeteren van concentratie, focus en vergroten van de capaciteit om aanwezig te zijn.
– Het vermogen ontwikkelen om aandachtig te kunnen ‘luisteren’ naar betekenis en inhoud (essentie).
– Bewustzijn ontwikkelen van je fysieke structuur en zijn interactie met de zwaartekracht, om zo in staat te zijn effectiever met jezelf om te gaan.
– Verfijning van de zintuigen en verinnerlijken ervan. Het ontwikkelen van het ‘bewegingsgevoel’.
– Ontwikkelen van “subjective sensory landmarks”.
– Leren onderzoeken van emoties, deze te begrijpen en beheren.
– Bewustwording van adempatronen en het effect ervan op de verschillende aspecten van ons ‘zijn’.
– Vergroten van flexibiliteit en aanpassingsvermogen.
– Ontwikkelen van coöperatieve vaardigheden.

   Kinderen over ATB

   “Het maakt het fysieke lichaam veel echter en je ontdekt dingen over jezelf.”

    

   “Het maakte me bewuster van alles om me heen en het maakte me veel opener. Als ik nu nerveus word, of boos, kom ik altijd weer op adem om af te koelen.”

   “Je kunt het onbewust gebruiken, voor balans en coördinatie.”