.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

Mens worden in relatie tot jezelf, de ander en de wereld (Gert Biesta), of autonomie, relatie & competentie (Luc Stevens)’ hoor je terug in bijna ieder schoolwerkplan. ‘Levenslessen’ die niet empirisch meetbaar zijn, bieden een essentiële bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling. MAAR…..hoe geven we daar invulling aan?

Wat is Awareness through the body

AAN DEZE PAGINA WORDT GEWERKT

Werk je met kinderen?

Of het nu in het onderwijs, in  een eigen praktijk, of in een instelling is, ATB trainingen geven je een nieuwe kijk en frisse ideen om mee aan de slag te gaan. Het biedt een aanvulling voor mensen die vanuit verschilende disciplines met kinderen of jong volwassenen werken: het onderwijs, kinderergotherapie, kinderyoga, mindfulness voor kinderen, psycholoog, sensorische integratie, motorische therapie of …? ATB biedt speelse én verdiepende werkvormen om een solide basis in het kind te vergroten.

ATB: een integraal onderdeel van het onderwijs.

“Hoe kunnen wij binnen ons onderwijs, vorm geven aan het ontwikkelen van zelfkennis?”

Het zoeken naar antwoord op deze vraag heeft geresulteerd in de ontwikkeling van ATB, wat nu al meer dan 30 jaar (1992) een vast onderdeel is van het curriculum op de scholen van Auroville  (Zuid-India). Op het lesrooster staat twee uur per week ATB les. Zo’n 12 jaar lang: vanaf  3,5 tot en met 15 jaar!

De impact hiervan is enorm! Hier wordt een basis gelegd voor het vermogen tot zelfregulatie, voor een levenslange, innerlijke reis. Op jonge leeftijd zijn alle activiteiten gericht op het vergroten van het vermogen de aandacht te richten en op het versterken van het zelfregulerend vermogen. Wij willen dat zij de gewoonte verwerven om aandacht te geven en aanwezig te

Trust
ATB als integraal onderdeel van het onderwijs

ATB als integraal onderdeel ht op het vergroten van het vermogen de aandacht te richten en op het versterken van het zelfregulerend vermogen

Wij willen dat zij de gewoonte verwerven omaaandacht te geven en aanwezig te zijn.

Body felt sense

Tijdens ATB werk je met ‘body felt sense’ als een persoonlijk ijkpunt. Door jezelf open te stellen voor je lichaamssensaties, leer je er beter naar luisteren én leer je beter omgaan met de veelheid aan input die, zowel innerlijk als via de buitenwereld binnenkomt.

De ‘waarnemer’

Naast het werken met ‘body felt sense’ neemt het ontdekken en cultiveren van de waarnemer een belangrijke plek in. Dit gaat over het positioneren van de aandacht, op zo’n manier dat deze als het ware getuige is van alle bewegingen in ons ‘zijn’.  Waarnemen vanuit een neutrale positie:  zonder te oordelen, te analyseren of door  de situatie meegenomen te worden.