Awareness through the bodyawareness through the body

Opleidingstraject ATB Practitioner

Je kunt de trainingen volgen vanuit persoonlijke belangstelling, of omdat je ATB practitioner wilt worden.
Als je jezelf wilt kwalificeren als ATB practitioner, zijn er naast de deelcertificaten die je na iedere training krijgt, nog verdiepende en praktijkgerichte opdrachten.

FASE 1: Basic Training Modules

ATB 1                             tweedaagse (9.30 - 16.30)                                                                              
ATB 2                             driedaagse  (9.30 - 16.30)
ATB 3                             driedaagse  (9.30 - 16.30)

Na deze trainingen ontvang je het (tussentijds) ATB Basic Training Certificate.


 

FASE 2: Advanced Training Modules

ATB 4                            vier dagen                                                                              
ATB 5                            vier dagen

Na deze trainingen ontvang je het (tussentijds) ATB Advanced Training Certificate.

 

 

FASE 3: Practitioner worden

Na het volgen van de eerste en tweede fase is het mogelijk om jezelf te kwalificeren als ATB practitioner. Aloka en Joan hebben hiervoor onderstaand traject ontwikkeld. De opdrachten dienen in het Engels uitgevoerd te worden. Na positieve beoordeling door de grondleggers Aloka en Joan ontvang je het certificaat 'Facilitator ATB'. Is het moment aangebroken om trainer te worden, neem dan contact op met Aloka - Joan. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld.

 • Tweemaal doorlopen van de trainingen ATB 1 tot en met 5
 • Minimaal 50 uur praktijkervaring opdoen (groepstraining dan wel individuele sessies),
  geregistreerd in het logboek wat je kunt downloaden op de website.
 • Om  Awareness Through the Body volledig te integreren in je 'wezen' en leven is het noodzakelijk
  jezelf te committeren aan dagelijkse oefeningen en / of een lesvorm vanuit ATB Principes
  zoals Tai Chi, Feldenkreis, Hatha Yoga, etc.. In het logboek registreer je ook deze 50 uur.
 • Ontwerp een eigen serie van tien ATB lessen.
 • Basiskennis anatomie (nadere informatie volgt).
 • Literatuurlijst.
 • Essay schrijven van 25 pagina's over ATB.
 • Afstudeeropdracht: ATB workshop van één dag (zes uur) leiden waaraan Aloka en Joan deelnemen.
  Het is mogelijk deze dag geheel vast te leggen op film en toe te sturen.

 

Trainer worden

Trainers worden gekozen door grondleggers.

'We often find ourselves pulled towards the outside world, forgetting our own inner world, our own perceptions, feelings and aspirations.
The exercises can help you to understand yourself better, to increase the capacity of being,
to be present and to manage mind, body and emotions in a ‘better’ way.
Our goal is to contribute towards a more aware and harmonious life
by expansion of the consciousness.'

ALOKA AND JOAN