Privacy

.

PRIVACY VERKLARING

-Persoonsgegevens

Wij vinden een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens belangrijk. In deze privacy verklaring lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verwerken omdat je gebruik maakt van onze website en aanverwante dienstverlening. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Indien je onze website bezoekt en/of je inschrijft voor de nieuwsbief via onze website en/of contact met ons opneemt via het contactformulier:

 • Je IP-adres;
 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Overige persoonsgegevens die je ons actief verstrekt bijvoorbeeld omdat je dit invult in het contact/opgave formulier.

Je bent niet verplicht je telefoonnummer of volledige naam in te vullen. De betreffende gegevens zijn geen bijzondere persoonsgegevens in de zin van de geldende privacywetgeving.

Indien je deelneemt aan een training hebben wij onderstaande gegevens nodig:

 • Naam (noodzakelijk voor certificering);
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens voor de betaling en factuur.
 • Gegevens over je gezondheid die jij voor ons van belang acht mbt je deelname aan een training

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verwerken zonder ouderlijke toestemming. Controle hierop vergt echter onevenredige inspanning. Tevens hebben wij niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens te verwerken daarom verzoeken wij je om geen persoonsgegevens toe te sturen die niet van belang zijn voor het volgen van een training.

Doel

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht, met welk apparaat-type en welke internetbrowser wordt gebruikt;
 • Om je onze nieuwsbrief toe te zenden;
 • Om het mogelijk voor je te maken deel te nemen aan onze activiteiten;
 • Om een certificaat te kunnen verstrekken

In voorkomende gevallen vragen wij je uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde (commerciële) belangen, namelijk om onze (potentiële) klanten zo goed mogelijke aanbiedingen te doen. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens (om bovenstaande doelen te realiseren) niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij een wettelijke verplichting ons verplicht om de persoonsgegevens langer te bewaren

 

 

 Bewaartermijn voor:

Indien je onze website bezoekt worden geen persoonlijke gegevens verzameld
Indien jijzelf contact opneemt via het contactformulier Maximaal 2,5 jaar na de afhandeling van je vraag en/of verzoek
Indien je jezelf inschrijft voor de nieuwsbrief Totdat je jezelf uitschrijft
Indien je deelneemt aan een training Maximaal 2,5 jaar
Indien je een betaling verricht Maximaal 7 jaar zoals wettelijk verplicht door de belastingdienst.

Delen van je persoonsgegevens met derden

Wij verkopen of delen persoonsgegevens niet aan derden. Echter, wij delen persoonsgegevens wel met derden om de bovengenoemde doelen te bereiken. Jouw persoonsgegevens worden mogelijk gedeeld met:

  • Onze web-hosting partners voor het veilig verzamelen van de gegevens;
  • Indien je deelneemt aan een training vul je het aanmeldingsformulier in;
  • We gebruiken Google servers voor email. Google slaat gegevens mogelijk in de VS op, zij voldoen echter aan de Europese AVG wetgeving;

Jouw rechten

Indien jouw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heb je het recht:

   • jouw persoonsgegevens in te zien;
   • jouw persoonsgegevens te wijzigen;
   • jouw persoonsgegevens te verwijderen;
   • jouw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;
   • de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken;
   • om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens;

Een verzoek ter uitoefening van privacyrechten kun je richten aan admin@awarenessthroughthebody.org
Op je verzoek wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, gereageerd. Ben je niet tevreden over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wij gebruiken op onze website uitsluitend functionele cookies, cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website.

Voor meer informatie over de YouTube privacy en cookies zie:
https://policies.google.com/privacy/key-terms?hl=en&gl=uk#toc-terms-cookie