Als werken met mensen je vak is!

De intelligentie van het lichaam is een vaak on-aangeboorde bron binnen de psychotherapie of coaching. Hoe kan je de wijsheid van het lichaam gebruiken om innerlijke veranderingen tot stand te brengen? De nadruk ligt op de verbale expressie, maar het lichaam vertelt nog zoveel meer dan dat. In haar houding, het gezicht, de ogen en bewegingen is er een veelheid aan non-verbale taal, gevormd in hersenen en lichaam, al voordat er  taal is!

vrij naar Pad Ogden & Fisher 2017

Vertrouwd raken met je lichaam

Tekst volgt.

Voor wie

Lichaamsgericht