Scholen in Auroville

.

Scholen in Auroville waar ATB een vast onderdeel van het curriculum is.

klassenkracht-specialist-opleiding

Kleuterschool

ATB wordt aangeboden op twee kleuterscholen in Auroville: Centre Field Kindergarten and Nandanam Kindergarten. Zo’n zestig kinderen (4-6 jaar) krijgen wekelijks een ATB les van een uur aangeboden. Lison, Isora en Francesco geven ATB op de kleuterschool.

Het is rond negen uur als we bij de Kindergarten aankomen. Een dynamische school, vol speelse kleuters! Zodra een kind ons ziet, rent hij met een grote glimlach op ons af om een knuffel te geven, en meteen daarna rent hij terug naar zijn klas en roept naar de andere kinderen: “Er ATB vandaag!!!”

Allereerst richten we de zaal in met de materialen waarmee we aan de slag gaan. Vervolgens halen we de kinderen op in hun eigen klaslokaal. Ze wachten ons al op, zittend in een kring, nieuwsgierig naar de manier waarop we vandaag naar de zaal zullen gaan: misschien per trein, of vliegtuig, of als een enorme slang…?

Eenmaal in de zaal aangekomen, begint de les. Een verrassing, een bijzonder voorwerp, een poppendier, een verhaal, of een nieuw spel wekt de belangstelling van de kinderen en magnetiseert hun aandacht. Zo kunnen we al spelend, oefeningen aanreiken die bijdragen aan hun ontwikkeling. Oefeningen die verwondering oproepen. Activiteiten die, de op deze leeftijd zo unieke ‘magic’, uitnodigen.

Het tempo van de les is vlot; de intensiteit en betrokkenheid bij de activiteit is hoog. De ene activiteit volgt de andere snel op. Zodra de belanstelling af begint te nemen, komt de begeleider met een nieuwe truc, of het nu goochelen is of een spel is. Er ontstaat een nieuwe golf van plezier en betrokkenheid in de groep. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen gaat dit zo’n 30 tot 50 minuten door, met korte “drinkpauzes” indien nodig.

We eindigen door allemaal een pauze te nemen en te ontspannen op “een strand”, of te gaan slapen op een “reuzenkussen”…, of ons voor te stellen dat onze buik een kleurige ballon wordt… of door in schelpen te veranderen, we liggen op de bodem van de zee,….Kies wat passend is en wat hen helpt om even van een pauze te genieten voordat ze terug naar hun klas gaan. Als de les voorbij is en ze terug gaan naar hun eigen lokaal, vergeten ze ons nooit gedag te zeggen: “Tot volgende week!”

Transition school

Transition School is een basis en voortgezette school met 160 kinderen van 7 tot 14 jaar. Vier begeleiders geven twee keer per week ATB aan de acht groupen die er zijn. Paula en Tanja begeleiden de eerste vier groepen en Joan leidt de oudere groepen.

Transition school

Schooljaar 2012 – 2012 Grade 5th-8th

Na een observatie van de groepsdynamiek aan het begin van het schooljaar, besloten we onze aandacht te richten op activiteiten die eerlijkheid zouden bevorderen – eerlijk zijn tegenover jezelf en tegenover de groep waarmee je werkt – en die zouden helpen om het bewustzijn van de interacties tussen “ik en de groep” te ontwikkelen.
We kozen ervoor deze doelstelling aan te pakken via coöperatieve spelletjes en een activiteit die in dit verband bijzonder nuttig is: Stokken.

Bij de coöperatieve spelen is het belangrijkste punt het uitwisselen van ervaringen aan het eind van het spel, wanneer we samen observeren wat goed werkte en wat niet werkte en er van leren voor de volgende keer. Een ander ‘sleutel’ moment doet zich voor als we midden in een activiteit om een pauze vragen. Dat doen we op momenten dat de dynamiek van de groep vertroebeld raakt, zonder dat de kinderen het beseffen.

Dit draagt ertoe bij dat kinderen leren om op een effectieve en respectvolle manier met elkaar te praten. Door de nadruk te leggen op eerlijkheid en goede wil helpen we hen om veel voorkomende gewoonten te overwinnen zoals: verwijten maken, tegen elkaar schreeuwen, niet naar elkaar luisteren, niet durven praten of het loslaten van het zeggen van iets wat legitiem is omdat men zich niet gehoord voelt, angst om bepaalde leden van de groep te confronteren, zich niet bekommeren om de groep, enz.

‘Stokken’ is een bijzonder nuttige activiteit om de groepsdynamiek te verbeteren. Het is een groepsoefening waarbij mensen tegelijk stokken gooien en vangen. Het is bijzonder veeleisend en dwingt elk lid van de groep om helemaal aanwezig te zijn en te reageren op wat er in de groep gebeurt. Na er ongeveer een maand mee gewerkt te hebben vond er een belangrijke verandering in de groep plaats. De kinderen voelden zich geïntegreerd in de groep. Zij zorgden voor de groep en een ieder voelde ook dat de groep voor hen zorgde.

Een 13-jarig meisje verwoordde het in een feedback ronde aan het eind van een les:” In het begin gaven mensen elkaar de schuld als er een stok viel, werden boos, of klaagden. Als er tegenwoordig een stok valt zeggen mensen sorry en vragen wat ze beter kunnen doen.” “We leren samen te werken!”

Transition school 2

Awareness Through the Body op de kleuterschool – boek

 
De eerste stappen naar het cultiveren van aandacht, ontspanning en zelfbewustzijn.

Dit boek illustreer de manier waarop we op kleuterschoolleeftijd werken om kinderen te helpen de basisvaardigheden en vermogens te beginnen ontwikkelen voor aandacht, concentratie, ontspanning, zelfkennis en zelfregulatie.

ATB-in-kindergarten

Deepanam school

Deepanam is een kleinere lagere en middelbare school met ongeveer 60 kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar. De school heeft de kinderen over vier groepen verdeeld. Three teachers, Patrizia, Lara and Natascha lead the ATB classes for about an hour twice a week.

Op deze school werken we met gemengde leeftijdsgroepen. This gives ample opportunity to work on certain aspects we would like the children to develop so they can share their classes together harmoniously.

Om dit doel te bereiken gebruiken we verschillende soorten oefeningen: coöperatieve spelletjes om geduld te leren, respect voor elkaars tempo en aanvaarding van hun verschillen; aandachts- en concentratie-activiteiten om hen te helpen in contact te komen met hun innerlijk wezen; ontspanningsoefeningen in tweetallen en ademhalingsoefeningen zodat ze leren los te laten en zich te centreren.

Soms geven we een les waarin ruimte wordt geboden om te delen en begeleiding te krijgen over onderwerpen waarvan we vinden dat ze belangrijk zijn om over te praten.

Deepanam school

Een van de activiteiten die we doen is een concentratie-les waarbij we de kinderen vragen hun aandacht te richten op de vlam van een kaars die in het midden van een bord is ‘geplakt.’ Zonder te spreken bewegen zij zich door de ruimte, zonder dat de kaarsvlam flakkert.

De kinderen verdelen hun aandacht tussen deze opdracht en het waarnemen van het effect dat de oefening in hun ‘zijn’ heeft. We eindigen deze sessie door met elkaar de kaarsen uit te wisselen, terwijl ze hierbij in elkaars ogen kijken.

The following feedback is from two different 8 year old children:

“Ik heb me nog nooit zoals nu gevoeld; ik voelde dat ik niet alleen was, maar in gezelschap…”.

“Ik kan niet goed opschieten met X, maar vandaag toen we de kaars uitwisselden was het zo fijn, we waren als beste vrienden.”