ATB-Creators

van van

Aloka Martí & Joan Sala

Beiden creators van Awareness Through the Body zijn afkomstig uit het Spaanse Catalonië en wonen al tientallen jaren in Auroville (Zuid-India).

Aloka heeft een professionele achtergrond in de danswereld, naast hatha yoga, watsu en Tai chi. Joan is ooit gestart als fysiotherapeut en heeft zich breed gespecialiseerd in natuurgeneeskunde, shiatsu, Taoïsme, Somatic Movement Education, verschillende oosterse vechtsporten, diverse vormen van massage en lichaamswerk.

Innerlijke ontdekkingsreis

Een technische vraag vanuit ‘Transition School’ (verbetering van lichaamshouding) heeft uiteindelijk geleid tot het ontwikkelen van ‘Awareness Through the Body’. ATB is ontstaan vanuit onze persoonlijke ervaring op het spirituele pad.

AlokaMarti-awareness-through-the-body-joansala
awarenessthroughthebody

Op dit pad zijn we vele technieken tegen gekomen die allen een gemeenschappelijke deler hebben. Iedere techniek  op zijn eigen manier leidt tot een innerlijke ontdekkingsreis, tot meer zelfsturing en tot het vermogen om de werkelijkheid op een meer volledige en complete manier te ervaren. Wat ons aanspreekt in de geleerde technieken, is de mogelijkheid om verschillende ‘staten van bewustzijn’ te ervaren.

“Vechtkunst en dans zijn bijvoorbeeld twee héél verschillende disciplines. Toch vragen beide disciplines, ieder op zijn eigen manier, op een zeker moment in het trainingsproces dat het individu zichzelf ontdekt en dat zij beweegt of handelt vanuit een andere staat van bewustzijn dan gebruikelijk is. Met deze observaties in gedachten zijn wij op zoek gegaan naar oefeningen die direct in verband staan met expansie en vergroting van het bewustzijn. Vervolgens hebben we die oefeningen aangepast aan de kinderen met wie we werkten.”

Ons werk verandert voortdurend en evolueert.

Sinds 1992 is ATB een integraal onderdeel van het schoolprogramma op Transitionschool in Auroville, waar ons werk voortdurend evolueert. Inmiddels zijn de kinderen in staat tot een hoge kwaliteit van ‘werken’ en kunnen gedurende lange tijd deelnemen aan zeer intense, diepgaande oefeningen. Dit is te danken aan het feit dat de kinderen al heel jong, twee uur per week, met het programma in aanraking komen. Awareness Through the Body is een integraal onderdeel van hun schoolprogramma.

Space out or in…

“Rond 1997 maakten we voor het eerst een video van een les waarin de kinderen in stilte werkten, tijdens een oefening die vijfenveertig minuten duurde. Op een ouderavond presenteerden we de video aan de ouders, zodat ze konden zien tot welk niveau van verinnerlijking en concentratie hun kinderen in staat waren. Toen we de video aan de kinderen lieten zien, riep één van hen verbaasd: “Wat zien we er anders uit, we zien er zo ‘spaced out’ uit!” Waarop ons antwoord was: “Het is juist andersom! Niet spaced out, maar spaced in!”

Joan awareness through the body