ATB-Creators

Aloka Martí & Joan Sala

Beiden afkomstig uit hetzelfde dorp in het Spaanse Catalonië, en wonen al tientallen jaren Auroville (Zuid-India).

Aloka heeft een professionele achtergrond in de danswereld, naast hatha yoga, watsu en Tai chi. Joan is ooit gestart als fysiotherapeut en heeft zich breed gespecialiseerd in natuurgeneeskunde, shiatsu, Taoïsme, Somatic Movement Education, verschillende oosterse vechtsporten, diverse vormen van massage en lichaamswerk.

Innerlijke ontdekkingsreis

Een technische vraag vanuit ‘Transition School’ (verbetering lichaamshouding, 1992) leidde uiteindelijk tot het ontstaan van ‘Awareness Through the Body’. ATB is ontstaan vanuit onze persoonlijke ervaring op het spirituele pad.

AlokaMarti-awareness-through-the-body-joansala
awarenessthroughthebody

Al onze opgedane ervaringen en technieken, hadden een gemeenschappelijke deler. Iedere techniek, op zijn eigen manier, leidt tot een innerlijke ontdekkingsreis, tot meer zelfsturing en tot het vermogen om de werkelijkheid op een meer volledige en complete manier te ervaren. Wat ons aansprak in de technieken die wijzelf geleerd hadden, was de mogelijkheid verschillende ‘staten van bewustzijn’ te ervaren.

“Vechtkunst en dans zijn bijvoorbeeld twee héél verschillende disciplines. Toch vragen beide disciplines, ieder op zijn eigen manier, op een zeker moment in het trainingsproces dat het individu zichzelf ontdekt en dat zij beweegt of handelt vanuit een andere staat van bewustzijn dan gebruikelijk is. Met deze observaties in gedachten zijn wij op zoek gegaan naar oefeningen die direct in verband staan met expansie en vergroting van het bewustzijn. Vervolgens hebben we die oefeningen aangepast aan de kinderen met wie we werkten.”

Ons werk verandert voortdurend en evolueert.

Inmiddels zijn de kinderen van Transitionschool in staat tot een hoge kwaliteit van ‘werken’ en kunnen ze gedurende lange tijd deelnemen aan zeer intense, diepgaande oefeningen. Dit is te danken aan het feit dat de kinderen al heel jong met het programma in aanraking komen. Awareness Through the Body is een integraal onderdeel van hun schoolprogramma.

Space out or in…

“Rond 1997 maakten we voor het eerst een video van een les waarin de kinderen in stilte werkten, tijdens een oefening die vijfenveertig minuten duurde. Op een ouderavond presenteerden we deze video aan de ouders, zodat ze konden zien tot welk niveau van concentratie en verinnerlijking hun kinderen in staat waren. Toen we de video aan de kinderen lieten zien, zei één van hen: “Wat zien we er anders uit, we zien er zo ‘spaced out’ uit!” Waarop ons antwoord was: “Het is juist andersom! Niet spaced out, maar spaced in!”