ATB - Creators

Aloka Martí & Joan Sala

Beiden creators van Awareness Through the Body zijn afkomstig uit het Spaanse Catalonië en wonen al tientallen jaren in Auroville (Zuid-India). Aloka heeft een professionele achtergrond in de danswereld, naast hatha yoga, watsu en Tai chi. Joan is ooit gestart als fysiotherapeut en heeft zich breed gespecialiseerd in natuurgeneeskunde, shiatsu, Taoïsme, Somatic Movement Education, verschillende oosterse vechtsporten, diverse vormen van massage en lichaamswerk. Een technische vraag vanuit ‘Transition School’ (verbetering van lichaamshouding) heeft uiteindelijk geleid tot het ontwikkelen van ‘Awareness Through the Body’.

awarenessthroughthebody

ATB is ontstaan vanuit hun persoonlijke ervaring op het spirituele pad. Op dit pad kwamen ze velen technieken tegen met één gemeenschappelijke deler: iedere techniek (op een eigen manier) leidt tot een innerlijke ontdekkingsreis, tot meer zelfsturing en tot het vermogen om de werkelijkheid op een meer volledige en complete manier te ervaren. Het sprak hen aan dat ze in al die geleerde technieken verschillende ‘staten van bewustzijn’  ervoeren.

“Vechtkunst en dans zijn bijvoorbeeld twee héél verschillende disciplines. Toch vragen beide disciplines, ieder op zijn eigen manier, op een zeker moment in het trainingsproces dat het individu zichzelf ontdekt en dat zij beweegt of handelt vanuit een andere staat van bewustzijn dan gebruikelijk is. Met deze observaties in gedachten zijn wij op zoek gegaan naar oefeningen die direct in verband staan met expansie en vergroting van het bewustzijn. Vervolgens hebben we die oefeningen aangepast aan de kinderen met wie we werkten.”

Ons werk verandert en evolueert voortdurend.

Sinds 1992 is ATB een integraal onderdeel van het schoolprogramma op Transitionschool in Auroville, waar ons werk voortdurend evolueert. Inmiddels zijn de kinderen in staat tot een hoge kwaliteit van ‘werken’ en kunnen gedurende lange tijd deelnemen aan zeer intense, diepgaande oefeningen. Dit is te danken aan het feit zij al heel jong, twee uur per week, met het programma in aanraking komen. Awareness Through the Body is een integraal onderdeel van hun schoolprogramma.

Space out or in…

“Rond 1997 maakten we voor het eerst een video opname van een les waarin de kinderen in stilte werkten, tijdens een oefening van  45 minuten. Op een ouderavond presenteerden we de video aan de ouders, zodat ze konden zien tot welk niveau van verinnerlijking en concentratie hun kinderen in staat waren. Toen we de video aan de kinderen lieten zien, riep één van hen verbaasd: “Wat zien we er anders uit, we zien er zo ‘spaced out’ uit!” Waarop ons antwoord was: “Het is juist andersom! Niet spaced out, maar spaced in!”

Joan awareness through the body